az en
Nizamnamə
Qadın Futbolu
100 İllik
Hüquqi normativ sənədlər
Tibbi sənədlər
AFFA-nın Nizamnaməsi
Azərbaycanda qadın futbolu - 2014
Azərbaycan Futbolunun 100 illiyi
VASİTƏÇİLƏRLƏ İŞ ÜZRƏ ƏSASNAMƏ
VASİTƏÇİ BƏYANNAMƏSİ
STANDART NÜMAYƏNDƏLİK MÜQAVİLƏSİ
STANDART NÜMAYƏNDƏLİK MÜQAVİLƏSİ-Vasitəçi-Klub
Oyunçuların Statusu və Transferi Komitəsinin prosedur Qaydaları
OYUNÇULARIN STATUSU VƏ TRANSFERİ HAQQINDA
AFFA-nın İntizam Komitəsinin Əsasnaməsi- Prosedur Qaydalar
Apellyasiya Arbitraj Tribunalının - ƏSASNAMƏSİ
Qadağan olunmuş preparatlar
Baş Sponsor 
Proyekt Partnyorları