az en
Nizamnamə
Qadın Futbolu
100 İllik
Hüquqi normativ sənədlər
Tibbi sənədlər
AFFA-UNICEF: Təlimat kitabçaları
Oyun qaydaları
AFFA-nın tender qaydaları
AFFA-nın Nizamnaməsi
Azərbaycanda qadın futbolu - 2014
Azərbaycan Futbolunun 100 illiyi
VASİTƏÇİLƏRLƏ İŞ ÜZRƏ ƏSASNAMƏ
VASİTƏÇİ BƏYANNAMƏSİ
STANDART NÜMAYƏNDƏLİK MÜQAVİLƏSİ
STANDART NÜMAYƏNDƏLİK MÜQAVİLƏSİ-Vasitəçi-Klub
Oyunçuların Statusu və Transferi Komitəsinin prosedur Qaydaları
OYUNÇULARIN STATUSU VƏ TRANSFERİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ - 2016
AFFA-nın İntizam Komitəsinin Əsasnaməsi- Prosedur Qaydalar
OYUNÇULARIN STATUSU VƏ TRANSFERİ HAQQINDA ƏSASNAMƏ - 2021
AFFA-nın İntizam Məcəlləsi
Apellyasiya Arbitraj Tribunalının - ƏSASNAMƏSİ
Şirkətlərin uyğunluğunun yoxlanılmasına dair qaydalar
Qadağan olunmuş preparatlar
Qızlarda müstəqil qadın keyfittəylərinin aşılanması
Oğlanlarda kişilik keyfiyyətlərinin aşılanması
Oyun qaydaları - 2019/2020
Tender qaydaları
Baş Sponsor 
Partnyorlar