az en
Təqvim Cədvəl Əsasnamə
I Dövrə
I tur
II tur
III tur
14 noyabr
163 №-li t.o.m.-239 №-li t.o.m. 0:4
189-190 №-li t.o.m.-236  №-li t.o.m. 0:1
29 noyabr
239 №-li t.o.m.-236 №-li t.o.m. 0:0
163 №-li t.o.m.-189-190 №-li t.o.m. 1:5
13 dekabr
189-190 №-li t.o.m.-239 №-li t.o.m. 3:1
236 №-li t.o.m.-163 №-li t.o.m. 5:1
II Dövrə
IV tur
V tur
VI tur
25 dekabr
239 №-li t.o.m.-163 №-li t.o.m.  8:0
236 №-li t.o.m.-189-190 №-li t.o.m.   3:1
17 yanvar
236 №-li t.o.m.-239 №-li t.o.m.  2:5
189-190 №-li t.o.m.-163 №-li t.o.m.  4:0
7 fevral
239 №-li t.o.m.-189-190 №-li t.o.m.  4:1
163 №-li t.o.m.-236 №-li t.o.m.  0:3
Baş Sponsor 
Proyekt Partnyorları